Auto

Zhoršený zrak u řidičů

Ukazuje se, že největším problémem je fakt, že s přibývajícími léty si postupné zhoršování zraku lidé mnohdy ani neuvědomí. Stále žijí s pocitem, že vidí dobře, žádné potíže s viděním nemají a nemají tedy ani důvod nechat si zrak odborně vyšetřit. O tom, že řidič se špatným zrakem je nejen pro sebe, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu nebezpečný, není pochyb. Dokonce může být tak nebezpečný, jako řidič, který je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Tak to vidí odborníci, přesné statistiky počtu nehod, způsobených špatným zrakem však neexistují, protože vyšetření zraku se při šetření dopravních nehod neprovádí.

vyšetření oko

Jaká je situace

Přibližně 1,3 milionu, tedy zhruba 22 procent z celkového počtu 6 milionů držitelů řidičských oprávnění v ČR má v řidičském průkazu uvedeno, že smí řídit pouze s brýlemi nebo kontaktními čočkami.

Na základě spolupráce organizace BESIP a České kanceláře pojistitelů probíhalo na různých motoristických akcích dobrovolné testování zraku u řidičů a přineslo pozoruhodné výsledky. Podle sdělení odborníků, kteří testování zraku prováděli, téměř všichni řidiči měli před testem pocit, že vidí dobře. Celkem se testu podrobilo 3.319 řidičů, 56 procent z nich mělo zrak naprosto v pořádku, 36 procent řidičů musí používat brýle nebo kontaktní čočky. Děsivé je ale zjištění, že 8 procent řidičů by nemělo řídit vůbec, protože jejich zraková ostrost je nižší než 50 procent.
žena oko brýle

Praxe je v současné době taková, že kontrolu zraku absolvujeme před podáním žádosti o řidičský průkaz, zpravidla postačuje kontrola u praktického lékaře. Kontrolu zraku u očního specialisty musí řidič absolvovat v 65 letech, od 68 let pak každé dva roky.

Orientační zkoušku, zda dobře vidíme, si můžeme udělat sami. Na vzdálenost 25 metrů bychom měli bezpečně rozeznat písmena číslice na registrační značce vozu, pokud tomu tak není, je třeba urgentně navštívit očního lékaře.

Mohlo by se vám také líbit...