Byznys

Výhody a nevýhody akciové společnosti (a.s.) – právnické osoby

Mezi hlavní výhody akciové společnosti patří serioznost, kterou působí vůči obchodním partnerům. Důvodem je výše základního vkladu, kterým disponuje. Určitě stojí za zmínku možnost firmu později prodat nebo předat potomkovi, že jako akcionář nejsem zodpovědný za závazky společnosti vůbec a v neposlední řadě ze zákona možná volba struktury společnosti.

Mezi nevýhody můžeme zahrnout finanční náročnost na založení i vedení firmy, administrativní náročnost a zákonem danou povinnost zřídit si webové stránky.
obchodování s kurzy

Hlavní výhody akciové společnosti

Zajištění prestiže

Sama za sebe hovoří výše základního kapitálu firmy, která musí dosahovat minimálně na 2 miliony Kč.

Snadné založení

Můžeme si najmout profesionální firmu, která vyřídí všechny formality za nás, k založení a.s. pouze stačí sdělit:

· Jména lidí v orgánech společnosti

· název společnosti

· adresa sídla

dva grafy
Výhodná struktura vlastnictví

· V obchodním rejstříku není vše k dohledání

· zastupitelnost (nejsem na podnikání sám, vždy je někdo, kdo má rovnocenné kompetence)

· vše nestojí na jediném člověku

· jednoduchý převod na jiného vlastníka

· lze ji koupit výhodně již založenou, tzv. „ready-made“ společnost nebo si ji nechat zřídit profesionálem tzv. „na klíč“

· ručíme jen do výše nesplaceného kapitálu, za závazky společnosti akcionáři nezodpovídají

Lze zvolit strukturu vedení

tj. monistický nebo dualistický model

Monistický model – skládá se ze správní rady a statutárního ředitele

Dualistický model – skládá se z představenstva a dozorčí rady

Volba modelu vedení nám může velice pomoci k úspěchu.

Nevýhody založení akciové společnosti

· musíme mít vyšší počáteční kapitál, min. 2 miliony Kč, z čehož musí být v den zápisu do obchodního rejstříku splaceno minimálně 30 %

· vysoká administrativní zátěž

· svolávání valných hromad, rozesílání pozvánek (čím více akcionářů, tím více pozvánek)

· zákonem povinná datová schránka

· zákonem povinné zřízení webových stránek, kde musí být uvedeny termíny valných hromad, účetní závěrky

Mohlo by se vám také líbit...