Zhoršený zrak u řidičů

Ukazuje se, že největším problémem je fakt, že s přibývajícími léty si postupné zhoršování zraku lidé mnohdy ani neuvědomí. Stále žijí s pocitem, že vidí dobře, žádné potíže s viděním nemají a nemají tedy ani důvod nechat si zrak odborně vyšetřit. O tom, že řidič se špatným zrakem …

Read More