Výbojka je součástí našeho života již půl století

Historie veřejného osvětlení v naší zemi započala již před více než sto lety, počátek dvacátého století přinesl v tomto směru významný posun v bezpečnosti při pohybu na veřejných prostranstvích a z pochopitelných důvodů se první elektrické lampy začaly objevovat ve velkých městech. Na osvětlení měst navázala i elektrifikace vlakových tratí a osvětlování nádražních budov a perónů. K největší expanzi pouličních lamp, jaké známe z vlastní zkušenosti, došlo až po druhé světové válce.
lampy pouličního osvětlení
Jejich masové nasazování souviselo s objevem vysokotlakých sodíkových výbojek.
Svět se však na počátku 50. let rozdělil na dva nesmiřitelné tábory a existence „studené války“ přiměla většinu evropských zemí k úsporným energetickým opatřením. Souviselo to i se zvyšující se spotřebou elektřiny v domácnostech a právě ? výbojky v tomto směru sehrály klíčovou roli. Jejich výroba nebyla drahá, životnost přesahovala délku činnosti běžných žárovek a bylo možné je nasadit kromě městských ulic i podél silnic a dálnic.
rozsvícená sodíková výbojka v zimě

Pojem „světelný smog“ přichází v polovině 90. let

Konec dvacátého století ovšem také přinesl vznik pojmu „světelného znečištění“. Vzrůstající počet osvětlovacích zdrojů, které jsou v činnosti v nočních hodinách, si vyžádal určitá legislativní opatření, ale největší problém současnosti nepochází z počtu svítidel, ale z jejich vyzařované barvy. Určitý nepříznivý dopad na životní prostředí má chladný odstín (neutrální nebo studená bílá) metalhalogenidových výbojek sportovních stadionů, nákupních center a pěších zón, ale nejvíce obtíží lidé zaznamenávají v souvislosti s neuváženým nasazením LED diodových reflektorů.
Nejmenší zátěž představují sodíkové výbojky Lightpark, vyzařují teplý odstín, jehož příjemné světlo připomíná svou barvou zapadající slunce. Nedochází tím k blokování tvorby melatoninu a není tolik narušen přirozený denní a noční cyklus u volně žijících živočichů (ptáků, savců, plazů i hmyzu). Pochopitelně to přispívá i k větší pohodě pro člověka, který je dnes vystaven mnoha stresovým situacím.