Byznys

Co je to GE model a jak jí správně používat?

Model GE, nazýván také jako multifaktorová analýza je tvořen obdobnou maticí jako Bostonský model BCG matice s tím rozdílem, že model GE popisuje jiná kritéria, chcete-li vlastnosti. První vlastností je atraktivnost trhu, která je vyjádřena velikostí trhu, tempem růstu trhu, jeho cykličností, sezónností a v neposlední řadě povahou konkurence. Druhým kritériem je konkurenční pozice podniku. Ta je vyjádřena pomocí podílu na celkovém trhu, ročním tempem růstu tržeb a věrností zákazníků.podnikatelská analýza
Tento model si lze představit jako tabulku o 9 stejně velkých políčkách. Po vertikální straně se hodnotí atraktivita s tím, že horní políčka označují vysokou hodnotu, spodní políčka nízkou hodnotu. Je tedy dáno že atraktivita se hodnotí pomocí 3 řádků (vysoká, střední, nízká). Po horizontální straně se hodnotí pozice na trhu. Tentokráte platí, že od levé strany čili levého sloupce, který zastává nejsilnější postavení na trhu, postupujeme na pravou stranu, kde pravý sloupec představuje nejslabší postavení na trhu. Pomocí těchto dvou kritérii získáme souřadnice, kde se nachází objekt, který hodnotíme a nadále pak můžeme zhodnotit, jak by se mělo postupovat dále.
Pokud se bavíme o produktech budou strategie do budoucna následující:růst zisků

  1. (levý roh – silná atraktivita, silná pozice na trhu)

Chránit pozici.

  1. (prostřední pole, nejvyšší řádek – průměrná atraktivita, silná pozice na trhu)

Investovat do vybraných produktů a do jejich rozvoje.

  1. (pravé pole, nejvyšší řádek – nízká atraktivita, silná pozice na trhu)

Chránit pozici a přehodnocovat.

  1. (levé pole, prostřední řádek – silná atraktivita, průměrná pozice na trhu)

Investovat do rozvoje.

  1. (prostřední pole, prostřední řádek – průměrná atraktivita, průměrná pozice na trhu)

Investovat do vybraných produktů, upřednostňovat však tvorbu příjmu.

  1. (pravé pole, prostřední řádek – nízká atraktivita, průměrná pozice na trhu)

Změnit strukturu, upřednostňovat tvorbu příjmu.

  1. (levé pole, nejnižší řádek – silná atraktivita, slabá pozice na trhu)

Investovat uváženě.

  1. (prostřední pole, nejnižší řádek – průměrná atraktivita, slabá pozice na trhu)

Omezit rozvoj.

  1. (pravé pole, nejnižší řádek – nízká atraktivita, slabá pozice na trhu)

Sklízet.
Pokud si vytvoříte analýzu produktů a budete se řídit těmito doporučenými strategiemi, jistě Vám to rozšíří rozhled a zlepší efektivnost Vašeho podnikání.

Mohlo by se vám také líbit...